Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

ZWROTY:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Kupiony u nas produkt (poza produktami personalizowanymi na życzenie klienta - patrz wytłuszczony tekst poniżej), można zwrócić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni roboczych od odebrania zamówienia.

Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, czysty i zawierać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie.

Koszty odesłania towaru ponosi klient. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do nas w formie paczki „Za pobraniem”.

Razem ze zwracanym towarem, należy przesłać do nas wypełniony formularz zwrotu zawierający imię i nazwisko, adres oraz numer konta, na który powinniśmy zwrócić kwotę odpowiadającą wartości oddanych produktów.

Kupione u nas produkty, można również wymienić na inne, dostępne w naszym sklepie. W przypadku wymiany towaru na inny, koszty wysyłki wymienionych produktów ponosi klient.

Opisane wyżej zasady, dotyczące zwrotu lub wymiany towaru dotyczą osób fizycznych. Zwrot nie dotyczy firm. Firmy mogą jedynie dokonać wymiany.

BARDZO WAŻNE!: Możliwość zwrotu czy wymiany nie dotyczy produktów personalizowanych oraz przygotowywanych specjalnie pod zamówienie klienta - czyli wszelkich dekoracji zawierających imię dziecka, jego wiek, imiona gości, informacje na menu czy zaproszeniach oraz wszystkie inne wybrane przez Klienta napisy na dekoracjach (czyli mowa o towarze wyprodukowanym według Twojej specyfikacji lub służącym zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb).

Adres, na który należy odesłać zwracany towar:

MINIMUNDO

os. Oświecenia 22/37

31-636 Kraków

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Napisz numer konta na jaki ma zostać zwrócona należna kwota. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon. Nasze dane kontaktowe:
Minimundo, os. Oświecenia 22/37, 31-636 Kraków, kontakt@minimundo.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona w terminie do 30 dni od otrzymania towaru.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny (Minimundo, os. Oświecenia 22/37, 31-636 Kraków, kontakt@minimundo.pl)
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Minimundo, os. Oświecenia 22/37, 31-636 Kraków.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@minimundo.pl
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

Składając reklamację koniecznie wpisz w tytule wiadomości nr zamówienia, imię i nazwisko osoby zamawiającej, dokładnie opisz sytuację oraz dołącz zdjęcia. Szczegóły:

1. Towar niezgodny z zamówieniem lub brak towaru w paczce
Może się zdarzyć, że otrzymasz błędnie spakowane zamówienie. Napisz maila: kontakt@minimundo.pl podając w tytule nr zamówienia, imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz krótko opisz niezgodność i dołącz zdjęcia błędnie otrzymanego produktu. W przypadku braku zamawianego towaru, napisz w mailu jakiego towaru brakuje i czy paczka miała ślady otwierania lub innego naruszenia w transporcie. Prosimy o dołączenie zdjęcia wszystkich otrzymanych produktów oraz zdjęcie całej paczki. Całą sprawę zgłoś do nas niezwłocznie po otrzymaniu paczki.

2. Uszkodzenie w transporcie
Pamiętaj by SPRAWDZIĆ PACZKĘ PRZY KURIERZE! Jeżeli paczka dotarła do Ciebie naruszona, i obawiasz się że jej zawartość mogła ulec zniszczeniu, spisz z kurierem protokół szkody, wyślij go do nas na maila podając, jaki produkt / produkty uległy zniszczeniu. Po otrzymaniu protokołu prześlemy do Ciebie niezwłocznie nowy produkt. Całą sprawę zgłoś do nas najszybciej po zaistniałej sytuacji.

3. Wada produktu
Napisz maila: kontakt@minimundo.pl podając w tytule nr zamówienia, imię i nazwisko osoby zamawiającej, a także dokładnie opisz wadę produktu oraz dołącz zdjęcia, które pokazują wadę.

Po kontakcie mailowym i ustaleniu z nami szczegółów zaistniałej sytuacji, wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon.

Mamy nadzieję, że ww. sytuacji będzie jak najmniej :). Niezależnie od rodzaju problemu, napisz do nas lub zadzwoń, a postaramy się pomóc :)

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres podany w pkt 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Mamy nadzieję, że ww. sytuacji będzie jak najmniej :). Niezależnie od rodzaju problemu, napisz do nas lub zadzwoń, a postaramy się pomóc :)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl